Bemutatkozás


A "dr. Földes Istvánné" Nephrológiai Alapítvány főbb adatai és elérhetőségei:

Teljes neve:

„Dr. Földes Istvánné Nephroógiai Alapítvány

Rövidített neve:

„Dr. Földes Istvánné” Alapítvány

Jogállása:

nyílt alapítvány, közhasznú szervezet

Bankszámlaszáma:

Raiffeisen Bank: 12010374-00150386-00100008

Adószáma:

18126831-1-41

Képviselője:

Dr. Árkossy Ottó elnök, igazgató főorvos

Székhelye:

1037 Budapest, Jutas utca 80. szám.

Postacíme:

1037 Budapest, Jutas utca 80. szám.

Web:

www.merci-alapitvany.hu

A "dr. Földes Istvánné" Nephrológiai Alapítvány közhasznú céljai:

  • a vesebetegek gyógyításának segítése, a művese kezelés útján történő gyógyítás színvonalának a kor igényeihez és az Európai Unió követelményeihez való illesztése;
  • a vesebetegek betegellátásának, életminőségének javítása, a művese-kezelt betegek tájékoztatása, felvilágosítása, gondozásának elősegítése, egészségügyi rehabilitácója, rehabilitációs üdültetése, gyógyszer és gyógyászati támogatása, életmód és életvezetési tanácsokkal való ellátása;
  • a vesebetegek gyógyításához modern gyógyító eszközök beszerzése, gépi berendezések bővítése, korszerűsítése;
  • a személyzet oktatása vesebetegek gyógyításának minőségi ellátásához
  • a vesegyógyászati tudományos kutatás támogatása, eredményei gyakorlati bevezetésének, alkalmazásának elősegítése a művese kezelés, gondozás és rehabilitáció terén;
  • a rendőrség állománya javára folyó betegellátás színvonalának emelése érdekében a műszaki-technikai ellátottság fejlesztése, a gyógyító-megelőző tevékenység javításához szükséges feltételek továbbfejlesztésének támogatása;
  • népszerűsíteni az egészséges életmódot, és segíteni megelőzni és visszaszorítani a kábítószer és más egészségre ártalmas élvezeti szerek fogyasztását, esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak a drogok visszautasítására.

 

Az alapítvány a megjelölt célok érdekében ismeretterjesztő-felvilágosító, tanácsadó, rehabilitációs, oktatás-és sport-szervező, segélyezési és támogatás-finanszírozási, kutatás-támogatási, valamint az ezeket megjelenítő nyilvánosság szervezésével kapcsolatos tevékenységeket folytat.

Az alapítvány a céljait a vesebetegek tájékoztatásával, gondozásának elősegítésével, egészségügyi rehabilitációjának, rehabilitációs üdültetésének, gyógyszer és gyógyászati ellátásának támogatásával, életmód és életvezetési tanácsokkal való ellátásával, sportrendezvények lebonyolításával, sporteszközök biztosításával, segély-kérelmeinek teljesítésével, igényeik lehetőség szerinti kielégítésével; a dialízis állomások és személyzetük kérelemre vagy pályázat útján való támogatásával, a vesegyógyászati tudományos kutatás eredményei gyakorlati bevezetésének, alkalmazásának elősegítésével, a személyzet oktatásának, felkészítésének szervezésével, az ezekhez kapcsolódó képviseleti, információs, tervezési, szervezési, koordinációs, értékelési, továbbá pénzügyi-számviteli, nyilvántartási, valamint hirdetési, publicisztikai és honlap-szerkesztési feladatok ellátásával kívánja megvalósítani.